zoeken

Provincie Zuid Holland project WION PZH

PZHbrug

In het kader van de wet WION heeft Sweco in juni 2015 opdracht gegeven aan TerraCarta voor het uitvoeren van een kabel- en leidingonderzoek. Doel van dit onderzoek is de ligging van zinkers, gestuurde boringen en kabels en leidingen te bepalen bij circa 80 bruggen, 5 sluizen en circa 100 pompgemalen van de Provincie Zuid Holland conform de WION.

In een doorlooptijd van circa een half jaar heeft TerraCarta al de kabels en leidingen van deze objecten ingemeten en verwerkt op tekeningen. Voor het opsporen van deze ondergrondse 

infrastructuur is gebruik gemaakt van de technieken: grondradar, radiodetectie en spuitlans. De opdracht is uitgevoerd naar volle tevredenheid van zowel Sweco als de Provincie Zuid Holland.

Terug naar projecten Contact opnemen

Sitemap website realisatie dotsolutions