zoeken

terracarta-nieuwsbericht-afbeelding-innovatieve-opspoormethode-huisaansluitingen
Ontwikkeling ondergrondse 3D kaarten

TerraCarta gaat met expertise van Geonext software maken om grondradardata eenvoudig te kunnen analyseren.
 

terracarta 3d genoext


De bestaande interpretatie module die TerraCarta gebruikt is afdoende voor het in kaart brengen van ondergrondse elementen.
Echter door de groeiende vraag naar aanvullende informatie over hetgeen ondergronds is aangetroffen, is verbetering wenselijk.

 

Grondradar van TerraCarta

De mensen van TerraCarta hebben zoveel ervaring met grondradar dat zij op basis van reflectietypes kunnen bepalen welk soort leiding is aangetroffen.
Daarnaast gebruikt TerraCarta naast grondradar ook andere detectiemiddelen die nu nog handmatig verwerkt worden.

Door de software opnieuw op te bouwen in een andere software omgeving, ontplooien zich nieuwe kansen. Op deze wijze ontstaan mogelijkheden om beeldherkenning toe te passen en integratie van andere detectiewaarden toe te voegen aan de grondradarwaarden.

 

3D Software van Geonext

De unieke kennis van Geonext van Geo-Informatie, software en de 3e dimensie, gekoppeld met de kabel en leidingexpertise van TerraCarta maken het mogelijk om dergelijke elementen in de software op te nemen. Uiteindelijk zal er een softwaretool worden ontwikkeld waarbij kabels en leidingen gekarteerd worden met naam en toenaam, waarbij de ligging 3-Dimensionaal zal zijn vastgelegd.

Het onderzoek wordt mede gesubsidieerd door het Samenwerkingsverband Noord Nederland en de Europese Unie door een bijdrage uit het europees fonds voor regionale ontwikkeling.

 

 

Meer nieuws Contact opnemen LinkedIn

Sitemap maatwerk web applicatie dotsolutions